– Vid valet 2010 fördelades fyra mandat fel i riksdagen (S fick tre för mycket och M ett för mycket) och mandaten hamnade fel i var fjärde kommun. Det är en stor demokratisk brist att vi i Sverige inte har ett proportionellt valsystem som fungerar. Reglerna måste reformeras. Det säger Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot (FP) och ledamot i vallagskommittén som igår, torsdag, presenterar sitt betänkande.

Kommittén föreslår bland annat att utjämningsmandat införs i kommunerna så att mandatfördelningen blir fullt proportionell mot valresultatet. I samband med detta införs också en procentspärr i kommunvalen.

I dag finns utjämningsmandat bara i riksdags- och landstingsval. Därför blir mandatfördelningen i valkretsindelade kommuner ofta skev när ett visst parti ligger i närheten av ett extra mandat i flera valkretsar samtidigt.

– Varje gång mandatfördelningen blir skev betyder det att folkviljan inte får fullt genomslag, och det händer oftare än man tror. I värsta fall betyder det också att fullmäktige får en annan majoritet än vad väljarna röstat fram.

– Varje röst ska vara lika mycket värd, så enkelt är det. Det var därför Folkpartiet drev på för utjämningsmandat när dagens valsystem till riksdagen infördes 1970. Det är en stor liberal framgång att vallagskommittén nu föreslår ett proportionellt valsystem även i kommunerna, säger Karin Granbom Ellison (FP).

Vallagskommittén föreslår också bland annat regler om förbättrad proportionalitet i riksdagsvalen, möjlighet till partisymboler på valsedlarna samt att ingen mot sin vilja ska kunna bli invald i fullmäktige eller riksdag.