Arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december. Bland annat ökade det totala antalet inskrivna arbetslösa till 414 000 personer, vilket är 22 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. 

 

— Avmattningen på arbetsmarknaden fortsätter. Den totala arbetslösheten fortsätter att öka samtidigt som antalet nya lediga platser minskar inom de mer konjunkturkänsliga delarna av arbetsmarknaden. Och varselnivån är fortsatt förhållandevis hög, vilket talar för en ytterligare försvagning av arbetsmarknaden framöver, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör.

Vid månadens slut var 414 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 22 000 fler än ett år tidigare. Nivån, som motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften, har i säsongrensade tal stigit undan för undan sedan i våras. Av de totalt inskrivna arbetslösa var 223 000 personer öppet arbetslösa medan 191 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,8 respektive 4,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka.

— Antalet varslade om uppsägning ligger fortfarande högt och uppgick till 5 700 personer. Jämfört med novembers varselsiffror på 9 800 personer kan man få intryck av att det ser ljusare ut. Men det är svårt att dra några säkra slutsatser om att det skulle handla om ett trendbrott. Bland annat hade vi färre arbetsdagar i december jämfört med november, säger Clas Olsson.