– Detta är ett viktigt steg på vägen mot en sundare och trovärdig värderingskultur, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) efter att Europaparlamentet idag godkänt en förstärkning av regelverket för kreditvärderingsinstituten.

En central regelförändring innebär att värderingarna av stater och deras statspapper ska avpolitiseras. Instituten ska inte på eget initiativ kunna justera värderingar vid mer än tre datum som de fastställt per år och ska vid de tillfällena avstå från politiska pekpinnar.

Kreditbetyg får inte handla om politiskt tyckande, utan måste vara neutrala och solida bedömningar av reell kreditvärdighet, betonar Ludvigsson. Institutens upp- och nedgraderingar har under krisåren fått en alltför stark prägel av vältajmade politiska utspel.

Andra förändringar handlar om att instituten ska tvingas ta ett visst juridiskt ansvar för eventuella missgrepp, att intressekonflikter skapade av ägarkopplingar mellan institut och låntagare ska undvikas samt att alla bestämmelser som gör det obligatoriskt för långivare att använda sig av externa kreditbetyg ska tas bort ur EU-lagstiftningen fram till år 2020.

Det finns ingen anledning att demonisera instituten, avslutar Olle Ludvigsson (S). De kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll att spela. Däremot finns det all anledning att se till att de agerar objektivt utifrån högkvalitativa värderingsprocesser samt att radera den halvofficiella status som de kommit att få. Där kommer de nya reglerna att göra skillnad.