Endast sju procent av de anställda i Sverige uppger att de har stort förtroende för arbetsgivarnas förmåga att kunna hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar nyligen genomfört bland anställda och arbetsgivare.

Anställda anser också att det är viktigt att arbetsgivaren klarar av att hjälpa sina medarbetare att hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning. Nästan tre av fyra anser att det är mycket viktigt.

– De flesta inser förstås att en konstant för hög arbetsbelastning förr eller senare får negativa konsekvenser för individen. Men avståndet mellan att förstå problemet och förmågan att hantera såväl enskilda medarbetares som hela arbetsgruppers upplevelser av stress är oftast långt och kräver ofta specifik kunskap, säger Anna-Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Lika illa är det med de anställdas syn på arbetsgivarens förmåga att hantera samarbetsproblem eller förmågan att se till så att den anställda känner att hon eller han kan påverka den egna situationen på jobbet. Endast nio procent av de tillfrågade anser att arbetsgivaren har mycket hög kompetens att ta hand om dessa relativt vanliga problem.

– Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är alltid individuell och varierar i hur mycket den påverkar den enskilde. Det gör att det inte finns några handböcker eller checklistor att tillgå. Här blir istället den interna kommunikationen och dialogen mellan såväl chef och medarbetare som medarbetare emellan avgörande. Och det krävs mod och medvetenhet för att ta tag i de här många gånger infekterade situationerna och oftast behövs både vägledning och stöd, säger Anna-Karin Lindeberg.

Kvinnor anser i mycket högre utsträckning än män att det är viktigt att arbetsgivaren kan hantera stressrelaterade problem. 80 procent av kvinnorna och 60 procent av männen anser att det är mycket viktigt att arbetsgivaren klarar av att lösa stressen på jobbet. Ännu fler kvinnor, 85 procent, anser att det är viktigt att arbetsgivaren kan lösa samarbetsproblem på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för männen är 65 procent.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under hösten 2012 och baserar sig på telefonintervjuer med 2 100 företag med 1-10 anställda år och 2 100 webbaserade intervjuer med privatpersoner bland Sveriges befolkning i åldrarna 20 till 65 år som arbetar hel- eller deltid. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar.