LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, har under 2012 för Fastighets räkning utverkat 13,5 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till medlemmarna, att jämföras med 5,8 miljoner kronor föregående år. Hela 52 gånger fördes Fastighets talan i olika domstolar och 51 ärenden är fortfarande under handläggning. Ett ärende kan omfatta antingen en enda eller flera medlemmar.

När Fastighets ansträngningar för att hjälpa sina medlemmar i arbetslivet eller samhället inte leder någon vart har förbundet möjlighet att rättsligt stämma motparten inför domstol. Det gäller oftast arbetsgivare som begått handlingar som är kriminaliserade i arbetsrätten, eller då Försäkringskassan vägrar att ge livränta till medlemmar som skadats eller blivit sjuka av jobbet.

LO-TCO Rättsskydd är fackets juridiska byrå och har under 2012 för Fastighets räkning utverkat 13,5 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till medlemmarna, att jämföras med 5,8 miljoner kronor föregående år. Hela 52 gånger fördes Fastighets talan i olika domstolar och 51 ärenden är fortfarande under handläggning. Ett ärende kan omfatta antingen en enda eller flera medlemmar.

Räknat per medlem ligger Fastighets utverkade ersättning mycket högt: 422 kr jämfört med genomsnittet för LO som är 162 kr. Förbundet fick 2012 ut det femte högsta ersättningsbeloppet av alla LO-förbunden.

Hur kommer det sig att Fastighets ligger så högt?

Fastighets är bra på att anlita oss, att anmäla arbetsskador, driva sina ärenden och ta strid för sina medlemmar. Fastighets ser helt enkelt till att verkligen hjälpa medlemmarna på detta område, och det är god medlemsvård, säger Dan Holke, chefsjurist och vd på LO-TCO rättsskydd.

Rättsskyddet är indelat i två olika specialområden, försäkringsrätten och arbetsrätten. På försäkringsrättens område ser Dan Holke en viss förändring i Försäkringskassans (FK) attityd gentemot samhället.

– De har blivit mer medvetna om att det inte går att reta upp allmänheten hur mycket som helst, men i de processer vi driver till domstolarna märks ingen större skillnad. Det går fortfarande oerhört trögt i många arbetsskadeärenden då FK närmast reflexmässigt säger nej till alla ersättningar, ända tills våra jurister får domstolen att döma till medlemmens fördel, säger Dan Holke.

Den mest märkbara förändringen under det gångna året är annars att LO-TCO Rättsskydd har fått fler arbetsrättsärenden än på länge.

– Arbetsgivarna ifrågasätter allt oftare kollektivavtalens innehåll. Redan på företagsnivå kopplar de numera in jurister vid olika tvister. Företagen anställer unga och nyutexaminerade jurister som många gånger ifrågasätter innebörden i historiskt vedertagna kollektivavtal. Ofta kan facket inte acceptera detta, avtalet kan vara ömsesidigt tolkat och haft sin praxis sedan många år, och då driver vi fallet till domstol. Tidigare var det både för facket och arbetsgivarna viktigast att kunna lösa sina meningsmotsättningar, men för många arbetsgivare har det istället blivit intressantare att slå fast vem som har rätt och fel, berättar Dan Holke.

Han menar att generationsskiftet med fler utbildade jurister hos arbetsgivarna har inneburit ökande inslag av rättstänkande på bekostnad av viljan att vilja göra upp.

– Det har blivit mer juridik, men mindre sunt förnuft, konstaterar Dan Holke.

På LO-TCO Rättsskydd arbetar ett 40-tal jurister. De arbetar endast för fackförbunden inom LO, TCO och Saco. Under 2012 drev de totalt, för alla fackförbund, 1 361 fall till domstol eller förlikningsnämnd. Sammanlagt lyckades Rättsskyddets jurister utverka 305 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd till fackets medlemmar.

Som juridisk byrå har Rättsskyddet byggt upp den erkänt högsta kompetensen som finns i Sverige på dessa områden. Vem som helst kan emellertid inte anlita dem.

För att LO-TCO Rättsskydd ska driva ett ärenden måste medlemmen först ha fått rättshjälp beviljat av sitt respektive fackförbund. Då står förbundet för samtliga kostnader i samband med rättsprocessen, oavsett om medlemmen vinner eller förlorar målet.

Att upprätthålla likhet inför lagen i arbetslivet är den främsta uppgiften för LO-TCO Rättsskydd. Dess jurister har nu nära 2000 ärenden under handläggning, mot 1300 under 2012. Även i framtiden kommer det således att krävas engagerade jurister som kämpar på de fackliga medlemmarnas sida i domstolarna.

Fakta: Skadestånd och ersättningar till LO-förbundens medlemmar

 

LO-förbund Antal rättsfall Utverkad ersättning
     
Fastighets 52 13 495 000kr
Byggnads 4 3 842 000 kr
Elektrikerna 67 11 732 000 kr
GS 45 8 952 000 kr
Handels 94 8 343 000 kr
Hotell & Restaurang 28 1 983 000 kr
If Metall 113 43 383 000 Kr
Kommunal 379 88 192 000 Kr
Livs 45 18 772 000 kr
Musikerna 3
Målarna 14 3 320 000 kr
Pappers 15 10 831 000 kr
Seko 101 29 273 000 kr
Transport 8 1 616 000 kr
Summa 990 233 734 000 kr