Fastighets fortsätter att tappa medlemmar, ifjol blev minuset 889 stycken. LO-kollektivet tappade totalt 15 475 medlemmar, detta trots att fyra förbund visade plussiffror.

Fastighets har under en lång rad av år tappat medlemmar, cirka 700 per år. För 2012 blev siffran större, 889.

I förhållande till det totala medlemsantalet så var Fastighets minussiffra, 2,8 procent. Hotell- och restaurangfacket tappade procentuellt flest medlemmar, minus 5,9 procent. I antal medlemmar stod IF Metall för det största medlemstappet, 10 582 medlemmar.

LO har nu tappat medlemmar 17 år i rad.

Källa: Arbetet 18 januari 2013