Enklare och smidigare att röra sig mellan olika länder. Det är tanken med den översyn av yrkeskvalifikationer som parlamentet i Bryssel arbetat med och nu tagit beslut om.

Framförallt handlar det här om att det ska bli lättare för människor att röra sig på EU:s arbetsmarknad, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

I EU:s medlemsstater ser det idag olika ut när det gäller utbildningslängd och kvalifikationer inom vissa yrken. Tyskland har exempelvis en tradition med sjuksköterskeutbildning på motsvarande svensk gymnasienivå. Det förnyade direktivet kommer dock inte att förändra den svenska utbildningen.

– Sverige har ett gott rykte vad gäller vård och omsorg och därför har det varit viktigt för mig att försvara våra utbildningsnivåer, fortsätter Anna Hedh (S). Svenska sjuksköterskor får en väldigt bra utbildning vilket ger en hög kompetens, vilket kommer att vara gynnsamt även i fortsättningen.

Vi i den socialdemokratiska gruppen försökte in i det sista förstärka minimikravet för sjuksköterskors skolutbildning till 12 år, men tyvärr gick inte alla våra förslag igenom, konstaterar Anna Hedh.

Efter omröstningen i utskottet går nu ärendet vidare för ytterligare förhandlingar i rådet och på kommissionen.

Hur utfallet blir i slutändan är svårt att säga något om, men försvaret av en 12-årig skolutbildning för sjuksköterskor fortsätter, avslutar europaparlamentariker Anna Hedh (S).

Ärendet kommer förmodligen att röstas i plenum under våren. Ansvarig instans i Europaparlamentet är Utskottet för EU:s inre marknad och konsumentskydd (IMCO). Direktivet om yrkeskvalifikationer strävar efter att modernisera och harmonisera kraven för yrkeskvalifikationer och utbildning inom EU, vilket är tänkt att göra det lättare för arbetstagare att röra sig mellan olika länder.