Arbetslösa städare och fastighetsskötare kommer att få det svårt att hitta ett nytt jobb inom sitt yrke under 2013. Städare och fastighetsskötare hör till de yrken som har ett stort överskott på sökanden. Det framgår av Arbetsförmedlingen bedömning om arbetsmarknadsläget.

Städare finns med på plats 16 bland de drygt 20 yrken med störst överskott. I Arbetsförmedlingens statistik omfattar yrket ”fastighetsskötare” tre egentliga yrken: fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärdar. Att många med yrkeskoden ”fastighetsskötare” är arbetssökande, när fastighetsbranschen ibland har svårt att hitta folk, kan enligt Arbetsförmedlingen bero på att kompetenskraven ökat i branschen och att många av de arbetslösa fastighetsskötarna har bristande kompetens.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror för december 2012 var 13,3 procent av medlemmarna i Fastighets arbetslöshetskassa öppet arbetslösa eller deltog i något program med aktivitetsstöd. På hela arbetsmarknaden var motsvarande siffra 8,9 procent.

Några av de yrken som har störst brist på sökande under 2013:

 • bergarbetare i gruvor
 • mjukvaru- och systemutvecklare
 • ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metall
 • civilingenjörer, bland annat inom gruvteknik
 • soldater
 • förskollärare
 • kockar
 • lastbilsmekaniker
 • byggnadsplåtslagare

Några av de yrken där det är störst konkurrens om jobben under 2013:

 • matroser
 • journalister
 • vårdbiträden
 • lagerarbetare
 • försäljare, dagligvaror
 • vaktmästare
 • försäljare, fackhandel
 • administratörer och sekreterare
 • städare