Allt fler nyttjar ROT- och RUT-avdrag. RUT är vanligast bland äldre kvinnor och personer med hög inkomst. År 2011 hade drygt 920 000 personer ROT-avdrag (Skattereduktion för byggnadsarbete). Det motsvarar 12,3 procent av befolkningen 20 år och äldre. Året innan var andelen 11,4 procent. Drygt 410 000 personer, eller 5,5 procent, hade RUT-avdrag (Skattereduktion för hushållsarbete). Det var en ökning från 4,3 procent 2010. Preliminära uppgifter från Skatteverket visar att ökningen fortsatte år 2012.

ROT-avdrag är vanligare i åldrarna mellan 35 och 70 år än bland dem som är yngre eller äldre. Det beror på att man måste äga sin bostad eller bostadsrätt för att kunna göra ROT-avdrag. Det är mindre vanligt bland unga och äldre personer.

RUT-avdrag är vanligast bland befolkningens äldsta. I gruppen över 75 år var andelen 12 procent bland kvinnor och 8 procent bland män. Även i åldersgruppen 35–39 år var avdraget vanligt, där var andelen 7 procent.

ROT- och RUT-avdrag används oftare av personer med hög inkomst. Av dem med en årsinkomst över 400 000 kronor hade 29 procent ROT-avdrag och 13 procent RUT-avdrag. Bland dem med en inkomst mellan 200 000 och 400 000 kronor var motsvarande andelar 15 respektive 5 procent och bland dem under 200 000 kronor hade 6 procent ROT-avdrag och 4 procent RUT-avdrag.

Danderyd var den kommun som hade högst andel användare av både ROT och RUT. Där hade 26 procent ROT-avdrag och 17 procent RUT-avdrag. Lägst andel med ROT-avdrag hade Kiruna med 6 procent medan Dorotea låg lägst när det gäller RUT-avdrag med 0,4 procent.