Reallöneökningar för alla samt bättre villkor för unga, medarbetare, visstidsanställda och föräldrar. Det är några av målsättningarna för 2013 års avtal som Vision idag överlämnade till arbetsgivarorganisationen för de kommunala bostadsbolagen, Fastigo.

Avtalet berör ca 2300 medlemmar anställda i de kommunala fastighetsbolagen; så som chefer, förvaltare, ekonomer, fastighetstekniker, ingenjörer, bovärdar och administrativ personal. Det nuvarande avtalet går ut 31 mars 2013.

Visions målsättning är att medlemmarna ska få reallöneökningar. Medlemmar ska också ha mer inflytande över till exempel arbetstid och arbetets förläggning. Detta ska ske genom frivilliga överenskommelser mellan medarbetare och chef. Vi vill förbättra dialogen mellan chef och medarbetare när det gäller löneutveckling. Det ska vara tydligare hur man höjer sin lön, och kompetens- och karriärutveckling ska påverka löneutvecklingen. I detta är cheferna nyckelpersoner.

–  Dialogen mellan chef och medarbetare är grunden för att man ska förstå vilken lön man har, och den måste bli tydligare, säger Britta Kärnström, förhandlande ombudsman.

Vision vill också att föräldralediga, visstidsanställda och yngre medarbetare ska ha bättre villkor för att öka tryggheten och ge ökade förutsättningar att förena föräldraskap och arbetsliv:

Föräldralönen ska utökas till 210 dagar med möjlighet att dela perioderna på mer än två tillfällen.

  • Utöka antal dagar med ersättning vid tillfällig vård av barn (VAB).
  • Den som varit visstidsanställd i mer än två år, oavsett anställningsform, ska få en tillsvidareanställning.
  • Fler semesterdagar för alla under 40 år.
  • Inför en mentorsmodell där äldre arbetstagare kan erbjudas att arbetas 80 procent och få 90 procent av lönen. 100 procent av lönen ska vara pensionsgrundande. Den äldre arbetstagaren kan verka som mentor för sin yngre kollega och överföra viktig kunskap och erfarenhet.

De kommunala bostadsbolagens framtid bygger bland annat på att man lyckas rekrytera ny personal de närmaste åren. Att förbättra villkoren för unga och visstidsanställda är därför av strategisk betydelse, säger Britta Kärnström, förhandlande ombudsman.