Fastighets och Svensk Handel har kommit överens om ett nytt avtal för städare och fastighetsskötare på Systembolaget. Lönerna höjs i två steg.

Lönerna höjs med 300 kronor från 1 oktober 2012 och med 340 kronor från 1 februari 2013 för heltidsanställda. Men avtalets lägsta löner höjs bara vid ett tillfälle, från den 1 oktober, och då med 484 kronor. Det innebär en lägsta lön på 17 685 kronor i månaden. Avtalet gäller 1 oktober 2012-30 september 2013.

Ett trettiotal anställda jobbar inom avtalsområdet.

Fastighets förbundsstyrelse har godkänt avtalet. Det innebär att förbundets samtliga 19 kollektivavtal för 2012 har förhandlats klart.