Studieverksamheten i Fastighets hade bra fart 2012. Såväl de regionala som de centrala kurserna såg fler deltagare, med arbetsmiljöutbildningen på topp!

2012 blev ett ganska bra år. Bäst var arbetsmiljöstudierna som har godkänt i regionerna och centralt. Visst finns alltid mer att göra även på detta område i alla falla i ett par regioner.

Medlemsutbildningen nådde inte riktigt målet ca 1,8 procent av medlemmarna (målet 2 procent).

– Den grundläggande förtroendevalda utbildning las om under året till mer 6F verksamhet. Därför en liten nedgång i slutet av den utbildningsstegen mot tidigare år men den var förväntad .

Centrala kurser bättre än de senaste åren och som jag inledde bäst där gick arbetsmiljöutbildningarna, säger Peter Aronsson, studieansvarig ombudsman på Fastighets.

Statistiken visar en hel del plussiffror:

* Totalt deltog 1 692 personer i de regionala kurserna (2011: 1 092).

* Totalt deltog 184 personer i de centrala kurserna (2011: 111).

* Region Väst utmärkte sig speciellt, med en ökning från 439 personer som gick utbildning 2011, till 702 personer 2012.

* Medlemsutbildningen har ökat sett till en längre tidsaxel:

2008: 373 deltagare. 2009: 259. 2010: 370. 2011: 347. 2012: 434.