Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få tillbaka jobbet om din arbetsgivare behöver anställa igen. Men det är inte självklart och tiden är begränsad.

Du kan sägas upp från ditt jobb på två sätt, eller på två grunder som det också kallas.
Det ena är personliga skäl, det vill säga att du inte har skött ditt arbete. En sådan uppsägning kan ifrågasättas och den prövas ytterst av domstol. Då undersöker domstolen om det fanns saklig grund för din uppsägning. Om det inte fanns har du rätt att få tillbaka jobbet.
Den andra grunden är arbetsbrist, vilket egentligen bara är ett uttryck. Det behöver inte vara ont om arbetsuppgifter på din arbetsplats, arbetsgivaren kan trots detta minska på arbetsstyrkan för att spara pengar eller öka vinsten. Då säger han/hon upp på grund av arbetsbrist.
Den grunden kan normalt inte prövas i domstol. Så länge arbetsgivaren har försökt omplacera den eller dem han vill säga upp, är det mycket svårt att ifrågasätta en arbetsbristsituation.
För att arbetsgivaren inte ska kunna välja och vraka helt fritt bland de anställda finns regler om turordning – i vilken ordning de anställda ska sägas upp. Grunden är då att den som jobbat kortast tid ska sägas upp först. Men ännu viktigare är att de som blir kvar på arbetsplatsen ska ha tillräckliga kvalifikationer för de jobb som blir kvar.

Men, det ju hända att det blir bättre tider så att din före detta arbetsgivare behöver anställa igen. Då finns en annan regel som säger att du har återanställningsrätt till din tidigare arbetsplats. I anställningsskyddslagen (las), paragraferna 25–27 står det bland annat följande:

  •  Återanställningsrätten gäller bara om du sagts upp på grund av arbetsbrist.
  •  Du måste ha arbetat minst tolv månader hos arbetsgivaren under desenaste tre åren.
  •  Om du har varit säsongsanställd ska du ha arbetat minst sex månader under de senaste två åren. (Det kan finnas andra regler i ditt kollektivavtal om detta.)
  •  Du ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet du ska utföra. Du behöver inte vara bäst, men ska kunna utföra nya arbetsuppgifter efter en kortare introduktion.
  •  Företrädesrätten gäller den arbets­plats och det avtalsområde där du arbetade när du blev uppsagd.
  •  Företrädesrätten gäller under din uppsägningstid och nio månader efter det att anställningen har upphört.
  •  Om ni är flera som har företrädesrätt går den som har längst anställningstid före. Har ni jobbat lika länge har den som är äldre företräde.
  •  Arbetsgivaren har bara skyldighet att ge dig erbjudande om återanställning vid ett tillfälle.
  •  Företrädesrätten börjar gälla när du anmält anspråk, det vill säga berättat för arbetsgivaren, att du vill utnyttja den.

Det ser mycket ut, men egentligen är det inte så krångligt. Du ska dock komma ihåg att om du nu blir uppsagd från ett fast jobb, då kan din gamla arbetsgivare mycket väl erbjuda dig ett vikariat under de nio månaderna. Om du säger nej till det, då förlorar du i princip företrädesrätten. Du är alltså inte garanterad sam­ma arbetsuppgifter eller sam­ma anställningsform som tidigare.
Med andra ord kan du vänta lite med att anmäla det här anspråket – det som står sist i uppräkningen ovan – tills du vet eller tror att det dyker upp ett fast jobb. Men, å andra sidan kan du missa ett bra vikariat som kanske blir till ett fast jobb efter ett tag. Och mycket viktigt. Du kan inte skjuta de här nio månaderna framför dig genom att vänta med att meddela anspråk. Den tiden tickar på ändå.