Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar.

Kommunal och SKL hoppas att introduktionsanställningar ska locka fler unga till att arbeta inom välfärdssektorn. Primärt kan avtalet användas inom vård- och omsorg men lokala parter har möjlighet att komma överens om att inrätta introduktionsanställningar även inom andra verksamheter. Att fler unga vill och kan arbeta inom vården är viktigt då det kommer att ske en stor generationsväxling. Unga behövs som komplement till de många erfarna medarbetarna. De behövs för en fortsatt utveckling av vård- och omsorgen.

Avtalet med introduktionsanställningarna erbjuder unga ett arbete om 75 procent. Därtill får de en möjlighet till introduktion och utbildning på 25 procent. Vi hoppas att denna möjlighet ska locka unga att vilja arbete inom vård- och omsorg. En bransch som behöver dem, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Det är väldigt bra att vi inom vår sektor tar ansvar för ungdomsjobben och ser till att det finns förutsättningar för jobbpakten hos oss. Att unga får en första möjlighet till arbete inom vår sektor ger oss bättre förutsättningar att långsiktigt säkra kvalitén i välfärden och den framtida personalförsörjningen. Vi hoppas att man i kommuner och landsting ser möjligheten att ge ungdomar en chans till anställning inom olika delar av verksamheten, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Fakta

  • Målgrupp för anställningen är personer mellan 19 – 25 år.
  • Erbjudandet gäller personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.
  • Tiden för introduktionsanställningen är 12 månader.
  • Introduktionsanställningen innebär 75 % arbete och 25 % utbildning.
  • Förutsättningar för introduktionsanställningar är att det ska finnas handledare och att en utbildnings- och introduktionsplan ska upprättas för varje individ.