För den som är arbetslös är det för närvarande inte lätt att hitta jobb i städ- och fastighetsbranscherna. Enligt Arbetsförmed­lingens senaste bedömning hör städare och fastighetsskötare till de yrken som har ett stort överskott på sökanden. Vi har studerat Arbetsförmed­ling­ens listor över lediga jobb den 28 januari. I många kommuner fanns bara ett fåtal lediga jobb eller inga alls.

Den 28 januari fanns det i hela landet 336 ledi­ga städjobb anmälda till Arbets­för­med­lingen, 5 jobb för sanerare och 110 jobb i fastighetsbranschen, de flesta som fas­tig­hetsskötare. De krav som ställs på de sökande varierar kraftigt.

Fastighetsfolket har gått igenom samtliga platsannonser för städare, sanerare, fastighetsskötare, fastighetstekniker, bovärdar, idrottsplatsvaktmästare samt andra vaktmästare på Arbetsförmed­lingens hemsida den här dagen.
I ett fåtal av annonserna för städare krävs yrkesutbildning. De flesta arbetsgivare vill dock att de sökande ska ha tidigare erfarenhet av yrket. Då och då ställs också språkkrav; att man ska behärska svenska i tal, ibland också i skrift. Körkort nämns ofta som ett krav eller som en merit.
Enbart cirka 10 procent av jobben är hel­tids­jobb. Många företag tillämpar provanställning på sex månader, men skriver i sina annonser att ”chans till fast anställning finns”.
När arbetsgivare söker fastighetsskötare, fastighetstekniker eller bovärdar är kraven tydligare och mer omfattande. Tjänsterna är så gott som alltid på heltid och innebär fast anställning. Några av jobben för uteskötsel är säsongsanställningar på fyra till sex månader.
Oavsett typ av tjänst kräver arbetsgivarna B-körkort och datorvana. Andra krav är gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller i vissa fall dokumenterad flerårig erfarenhet av yrket. Många skriver att de sätter stort värde på social kompetens och på ”personliga egenskaper”.
Fyra av de nio lediga bovärdsjobben är fasta anställningar med krav på minst gymnasieutbildning och, beroende på tjänstens innehåll, till exempel elkunskap eller att den sökande har hantverkarbakgrund.
Arbetsgivare som söker fastighetstekniker ställer i regel höga krav på utbildning.

Kraven har ökat under senare år

Konkurrensen om de lediga arbetena i städ- och fastighetsbranscherna är hård. Jobbchanserna ökar ju bättre utbildning man har. Ibland måste man också vara beredd på att flytta till orter med större utbud av lediga jobb, säger arbetsförmedlare i Västerås.
Alla som söker jobb via Arbetsför­med­­lingen ska uppge inom vilka yrken som de söker. Man kan uppge högst fyra yrkeskoder. I Väst­man­land fanns i slutet av förra året 1 088 arbetssökanden inskrivna med yrkeskoden städare. Av dem var var tredje öppet arbetslös. Den 28 januari hade de arbetslösa städarna bara ett ledigt städjobb att söka: ett timvikariat på deltid i ett städföretag i Västerås.
Malin Karlefors Fredell, som är en av sektionscheferna på arbetsförmedlingen i Väs­terås, berättar att långt ifrån alla som uppgett städare som yrkeskod har erfarenhet av yrket.
– Städyrket är ett ingångsyrke för unga och nyanlända. De vet att de kan ha en chans att etablera sig på arbetsmarknaden som städare.
Att hitta jobb inom yrket är dock inte lätt även om de lediga jobben i allmänhet är fler än ett.
– Arbetsgivarna har skärpt kraven. Många efterfrågar erfarenhet av och kunskaper om till exempel kemprodukter och golvvårds­maskiner. Dessutom vill arbetsgivare ofta att man ska kunna föra sig socialt och ta instruktioner i tal och skrift, säger Malin Karlefors Fredell.

Många arbetssökande är intresserade av jobben i städbranschen men det finns ändå arbetsgivare som har svårt att hitta rätt folk, berättar Malin.
– Krav på körkort är ett ganska vanligt idag och allt oftare vill arbetsgivare helst anställa personer med yrkesutbildning.
Arbetsförmedlingen i Västerås har för första gången på två år startat en arbetsmarknadsutbildning för städare. Kursen har tio deltagare.
– Deras chans att hitta jobb är ganska stor. De ska få praktisera på företag där vi hoppas att de även kan få arbete efter utbildningen, säger Malin Karlefors Fredell.
Med yrkesutbildning, erfarenhet i branschen och körkort ökar chanserna att få arbete som städare. Malin rekommenderar också arbetslösa att knacka dörr hos olika arbetsgivare, eftersom i regel enbart ett av tre lediga jobb anmäls till Arbetsförmed­lingen.
Arbetsförmedlingens prognoser för hela landet visar dock en nedåtgående trend för städjobben. Västmanland är inget undantag.
För sanerare och fönsterputsare fanns det den 28 januari inga lediga jobb alls att söka i hela länet.

Situationen i fastighetsbranschen ser också svår ut, även om antalet arbetssökande är nå­got färre. Den sista december fanns hos Arbets­förmedlingen i Västmanland 364 inskrivna bovärdar, fastighetsskötare, fastig­hets­­tekniker och idrottsvaktmästare. Av dem var 87 öppet arbetslösa. Den 28 januari fanns det fem lediga jobb att söka.
– Fastighetstekniker med specialkompetens efterfrågas. Inom det yrket har vi just nu bara fyra öppet arbetslösa i hela länet. Svårast att hitta arbete har fastighetsskötare med inriktningen uteskötsel. Situationen kommer dock att lätta något inför sommaren då flera säsongsanställningar ska tillsättas, säger arbetsförmedlare Nur Said i Västerås.
I takt med att fastigheterna blivit mer komplicerade att sköta ökar också kompetenskraven på fastighetsskötarna.
Nur Said berättar att han i ett tidigt skede pratar med de arbetssökande om att de ska utvidga sina sökområden både vad gäller yrken och geografiskt område. Man ska vara beredd på att söka i hela landet, till och med i Norge. Det kan bli nödvändigt att pendla eller flytta till annan ort.
Enligt företrädare för fastighetsbranschen finns det ett växande behov av att rekrytera kompetent arbetskraft, eftersom många i fastighetsyrkena snart går i pension. Nur Said har dock ännu inte märkt av ett något sådant ökat rekryteringsbehov i Västmanland.

Enligt arbetsförmedlingens statistik över antalet nyanmälda lediga platser under hela 2012 såg det ut så här i Väs­t­manlands län: en bovärdstjänst, 42 tjänster som fastighetsskötare, 10 fastighetstekniker, 7 sanerare och 190 städare.

 

Här väntas brist på personal

När arbetsmarknadsläget ser mörkt ut är Malung-Sälen kommunen som bryter den negativa trenden. Här bedömer man att det kommer att bli brist på personal inom en snar framtid, inte minst städare och fastighetsskötare.
Det kommer att bli en rejäl utmaning att besätta alla lediga tjänster, säger kommunalrådet Kurt Podgorski (S).
Söker du arbete? Då kan det vara värt att kika på lediga jobb i Malung-Sälens kommun i norra Dalarna. Här bedömer man nämligen att det kommer att bli brist på arbetskraft inom en snar framtid.
Sälen är en populär skidort som lockar drivor av turister till skidbackarna varje vinter. Med ett befolkningsunderlag på strax över 10 000 personer i hela kommunen måste förstås en stor andel av säsongsjobbarna rekryteras utifrån. Men det är inte hela bilden.
Rent demografiskt är kommunen, och hela Dalarna, på väg in i en puckelpist. En ny analys från Region Dalarna visar att länet har landets högsta andel arbetskraft som kommer att nå pensionsåldern inom fem år. Samtidigt har man bland landets lägsta andelar 70- och 80-talister. Det blir ett stort glapp mellan de lediga jobben och de som kan ta över dem.

Från kommunens håll räknar man med att mellan 250 till 300 personer måste nyanställas de närmaste åren. Bland dem fem städare och tolv fastighetsskötare som prognosen ser ut just nu.
– Det är en enorm generationsväxling och den pågår i nästan alla branscher. En tredjedel av personalen stämplar ut och ska ersättas, säger kommunalrådet Kurt Podgorski.

Även de privata aktörerna känner av att det blir allt svårare att rekrytera.
– Samma fenomen som kommunen beskriver gäller även för oss, säger Lars Lifvendahl, affärsområdeschef på Skistar i Sälen.
Skistar har all städning utlagd på entreprenad men rekryterar en handfull fastighets­skötare varje vinter. Personerna man söker ska ha erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och en personlighet som passar jobbet.
– Min bedömning är absolut att det kommer bli svårare att hitta fastighetsskötare och elektriker för våra fasta tjänster, däremot inte för de säsongstjänster vi årligen söker. Dessa funktioner skiljer sig vida åt i arbetsuppgifter. De fasta ska sköta drift och underhåll av strukturfastigheter och infrasystem, medan de säsongsanställda i princip uteslutande arbetar med enklare felavhjälpning i uthyrningsboendet, förklarar Lars Lifvendahl.
På städföretaget ISS tycker man redan nu att det är svårt att hitta rätt personal i Sälen.
– Det är svårt att få tag på folk där uppe, nu har vi börjat rekrytera från grannkommunen Mora för att kunna tillsätta alla tjänster, säger Pär Karlsson, regionchef på ISS i Mellansverige.
– Vi har svårt att få kontinuitet i anställningarna och det gäller året runt, inte bara för skidsäsongen, fortsätter han.

I Malung-Sälens kommun arbetar man aktivt för att möta utvecklingen. I början av året anställdes en personalutvecklare, en ny tjänst som ska ägna en stor del av sin tid åt rekrytering och inflyttarservice.
Ett problem i sammanhanget är att många arbetslösa inte har utbildningar som match­ar de lediga jobben. Där tycker Kurt Podgor­ski att det behövs bättre samordning mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknadens aktörer.
– Det gäller även yrken som ibland betraktas som lite mindre kvalificerade, till exempel städare.
Diskussioner pågår också med näringslivet om samarbeten för att möta utvecklingen. Men ingenting är klart. En förhoppning för framtiden är att mark- och miljödomstolen ska ge klartecken för en ny flygplats i Sälen, något som förhoppningsvis kan ge ökad turism året om. Då blir det förmodligen också fler året runt-boende i kommunen.
Hur ser du på framtiden, kommer ni att lösa det här rekryteringsbehovet?
– Det måste vi göra. Men det blir förstås en rejäl utmaning, avslutar Kurt Podgorski.

Karin Janson