I dag har LO, Svenskt Näringsliv, TCO, SACO, SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen inlämnat en skrivelse till regeringen med gemensamma krav att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön.

Arbetsmiljön på landets arbetsplatser blir allt mer pressad för stora grupper. Det är fortsatt många arbetsplatsolyckor och allt för stort antal förslitningsskador.

– Det är positivt att vi nu tillsammans med arbetsgivarsidan kan ställa gemensamma arbetsmiljökrav på regeringen, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Regeringen har under de senaste åren inte satsat tillräckligt på arbetsmiljöområdet, utan tvärtom gått åt andra hållet, bland annat genom att lägga ner Arbetslivsinstitutet.

Nu sätter vi gemensam press på Reinfeldt genom att föreslå ett kunskapscentrum för arbetsmiljö. På så sätt ökar vi möjligheterna att uppnå ett hållbart och säkrare arbetsliv där fler kan etablera sig och bli kvar längre, säger Torbjörn Johansson.

I