Arbetsförmedlingen presterade ett gott resultat under 2012 trots en försvagad konjunktur med höga varselsiffror under slutet av året. Arbetsförmedlingen hade 2012 över 22 miljoner kundkontakter och gjorde det möjligt för 549 000 inskrivna att få ett arbete.

– 2012 införde vi ett nytt arbetssätt för att förbättra matchningen och förhindra och bryta långvarig arbetslöshet. Vi kan i dag se tydliga indikationer att det har varit lyckosamt. Bland annat har resultaten för de prioriterade grupperna förbättrats, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Bland utrikes födda skedde 108 693 övergångar till arbete, vilket kan jämföras med 106 866 året innan. För personer med funktionsnedsättning skedde en ökning från 64 617 år 2011 till 67 693 år 2012. Och bland deltagare i sysselsättningsfasen skedde en kraftig förbättring, från 6 200 övergångar till arbete 2011 till 9 095 år 2012.

Vidare ökade Arbetsförmedlingens kontakter med arbetssökande och arbetsgivare med 16 procent till 22,6 miljoner. Cirka tre miljoner av kontakterna avsåg arbetsgivare.

En viktig del i Arbetsförmedlingen prioriteringar är täta kontakter med dem som varit inskrivna länge. Mötesfrekvensen för deltagare i jobbgarantin för ungdomar ökade vilket var ett resultat av fler handläggare jobbade med ungdomarna.

Arbetsmarknadsläget ser fortsatt osäkert ut, men den senaste tidens utveckling har delvis varit bättre än väntat.

Varslen har minskat, de lediga platserna har legat på en hög nivå och sysselsättningen har ökat svagt. Dessutom har olika framåtriktade indikatorer vänt upp, men vi har en fortsatt svag ekonomisk aktivitet. Detta betyder sammantaget att utsikterna på arbetsmarknaden ser ljusare ut nu än vad som var fallet vid slutet av föregående år, säger Tord Strannefors, prognoschef, Arbetsförmedlingen.