En kvinna som sökte arbete som hotellstädare på ett hotell i Blekinge fick beskedet att hotellets regler inte tillät att städare bär huvudduk. DO menar att bemötandet och tillämpningen av klädkoden var diskriminering och stämmer därför hotellet i Arbetsdomstolen.

Kvinnan hade på eget initiativ tagit kontakt med hotellet och lämnat in en intresseanmälan om att hon sökte arbete. När ingen hörde av sig ringde hon återkommande gånger till den rekryterande chefen, och fick till slut möjlighet att träffa honom. Vid mötet klargjorde dock chefen att hon inte skulle kunna få arbete som städare om hon bar huvudduk, eftersom hotellets klädkod inte tillät huvudbonad för anställda som skulle vistas bland gäster.

– DO menar att det bemötande som kvinnan fick och den klädkod som företaget tillämpade var diskriminering eftersom den utestänger alla de som av religiösa skäl bär huvudduk, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO stämmer nu företaget i AD och begär en diskrimineringsersättning på 50 000 kronor till kvinnan.

Bakgrund

Diskriminering av kvinnor som av religiösa skäl bär huvudduk är ett omfattande samhällsproblem, inte minst i samband med rekrytering. Enligt SEB:s företagarpanel 2010 svarade 40 procent av de svarande att det skulle vara helt otänkbart att anställda bär synliga religiösa klädesplagg, såsom exempelvis slöja eller turban. I Integrationsverkets rapport från 2006 svarar 90 procent av de tillfrågade kvinnorna som bar huvudduk att de hade känt sig sämre behandlade på grund av huvudduken. Den klart vanligaste situationen (28 av 126 fall) var i samband med arbetssökande.