Det västsvenska byggföretaget RO-Gruppen, Riksbyggen, Byggnads och Ekobrottsmyndigheten inleder ett unikt samarbete för att motverka svart arbetskraft och oseriösa aktörer i byggbranschen.

Eftersom det är långa kedjor av underentreprenörer just i byggbranschen är det svårt för byggföretaget att ha kontroll ända ut till sista leden. I samband med att man uppför två nya bostadshus i Borås kommer man att kräva ID06 d.v.s. obligatorisk legitimationsplikt på arbetsplatsen och kollektivavtal. Dessutom kommer kontroller från myndigheter och fackförbund att underlättas.

Riksbyggen ska uppföra två nya sexvåningshus där RO-Gruppen är entreprenör. Bostadsrättsföreningen som kommer att byggas på Södervallen i Borås har en standard utöver det vanliga. Det är s.k. passivhus vilket innebär att man bygger energisnålt för att minimera värmeförluster och tillvarata värmen från boendet. De nya husen kommer att inrymma drygt 40 lägenheter och byggas på en nedlagd idrottsplats där även fler bostäder kommer att uppföras.

RO-gruppen har fått uppdraget via en förhandlingsupphandling.

– Vi har under många år arbetat för en vit byggbransch. Det är viktigt för konkurrensen och vi välkomnar Riksbyggens starka initiativ att lägga fokus på det. Sverige behöver pålitliga entreprenörer i alla led. Vi tänker slåss för det. Etik inom företagande måste löna sig, säger Andreas Jaldevik, VD för RO-Gruppen.

Riksbyggen har länge reagerat över det stora och snabbt växande problemet med svart arbetskraft, som underbetalats och utnyttjats.

– Därför har vi i upphandlingen satt extra fokus på ”vita jobb” och lika villkor för anställda och företag. Det är framför allt de långa kedjorna i branschen där underentreprenörer i sin tur handlar upp egna underentreprenörer som öppnar upp för dessa problem. RO-Gruppen skall jobba aktivt med dessa frågor, säger Tommy Prissberg, projektledare på Riksbyggen.

Den enskilde byggjobbaren, som arbetar svart befinner sig i en utsatt situation på flera sätt.

– Man saknar rätt till pension och a-kassa. Man har ingen som företräder en gentemot arbetsgivaren. Och, vilket kan vara en personlig tragedi, man är oförsäkrad vid sjukdom eller vid en arbetsplatsolycka. Det är inte anständigt ett samhälle som det vi lever i, säger Magnus Carlsson, ombudsman för Byggnads Boråssektion.

Svartjobb är negativt för alla och snedvrider företagens konkurrenskraft och samhället går miste om stora belopp i uteblivna skatteintäkter.

Sunda konkurrensvillkor kräver tydliga regler, ett effektivt sanktionssystem mot ekonomisk brottslighet och lika villkor för olika aktörer på marknaden. Det är av central betydelse att myndigheter, fackförbund, näringslivsorganisationer och enskilda aktörer samverkar för att skapa dessa sunda konkurrensvillkor. Det nu aktuella bygget i Borås bidrar till just detta, vilket är mycket positivt, säger Ulf Sjösten, gruppledare för Ekobrottsmyndighetens enhet i Borås.

RO-Gruppen är ett av Sveriges mest expansiva byggföretag med 30 års erfarenhet och 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Borås och regionala kontor har etablerats i Göteborg och Stockholm.