Trots årtionden av arbete har politiker, fack, arbetsgivare och medborgare inte lyckats av med att avskaffa den ojämställhet som råder i samhället. Nu tar LO nya tag för att öka jämställdheten i arbetslivet, men även inom LO som facklig organisation.

 

Jämställdheten trampar vatten. Män har högre lön än kvinnor i nio av de tio största yrkesgrupperna. Det obetalda arbetet fortsätter att vara kvinnornas uppgift. Få män använder fler än sina två reserverade månader i föräldraförsäkringen. Kvinnor har inte heller tillgång till makt på samma utsträckning som män, vare sig i bolagsstyrelser, facket eller politiken.

På arbetsmarknaden är skillnaderna mellan kvinnor och män alldeles för stora. Det är betydligt vanligare att kvinnor inte får fasta heltidstjänster, utan är visstids- och deltidsanställda. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor 70 000 fler än antalet visstidsanställda män. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade yrken, exempelvis är 6 av 10 anställda inom äldreomsorgen deltidsarbetande, många ofrivilligt. Detta leder till lägre löner och pension för kvinnorna, men det är också ett problem för samhället i stort. Om kvinnor skulle arbeta i lika stor omfattning som män skulle arbetsutbudet öka med 150 000 fler personer enligt SCB.

– Det förs en jämställdhetspolitik helt utan förståelse för hur olika strukturer förstärker varandra. Vi vill något annat. Det krävs tydliga satsningar på jämställdheten. Rätt till heltid, satsningar på kvinnors arbetsmiljö, en tredelning av föräldraförsäkringen och långsiktiga statliga satsningar på kvinnojourer över hela landet är några exempel på vad som krävs, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Men även LO har ett ansvar att förbättra jämställdheten, inte minst inom vår egen organisation. Vid LO-kongressen 2012 skärptes LOs uppdrag som feministisk organisation. Jag, tillsammans med hela LOs ledning, har ett ansvar att göra facklig feminism till en självklar utgångspunkt för LO, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Under 2013 intensifieras därför LOs jämställdhetsarbete. Jag presenterar här de insatser som vi gör för att på både kort och lång sikt syftar till att utveckla LOs och LO-förbundens arbete på området. Vi tror att ökad kunskap ökar möjligheten till förändring såväl inom våra organisationer som i samhället i stort:

  • Makt och representation inom LO. LO kommer att kartlägga kvinnors och mäns representation på förtroendeuppdrag och inflytelserika poster inom LO och LO‑förbunden. Utifrån en heltäckande bild av kvinnors och mäns förutsättningar att påverka LOs utveckling. Utifrån detta kommer LO-ledningen att ta fram förslag på hur jämställdheten i LO kan förbättras.
  • Wanjademin, spetsutbildningar för fackligt förtroendevalda. LOs första kvinnliga ordförande har givit namn åt en facklig akademi för att stärka kvinnor inom fackföreningsrörelsen och utbilda förtroendevalda kvinnor och män som kan bidra till att göra vår rörelse mer jämställd.
  • Utvecklad idédebatt om klass och kön. LO vill väcka liv i debatten om klass och kön på allvar. Vi tar tillsammans med Premiss förlag fram en antologi som diskuterar visionen för facklig feminism och vad begreppen klass och kön står för idag.
  • Sveriges jämställdhetsbarometer. På internationella kvinnodagen 2014 lanserar LO den första av en kontinuerligt återkommande jämställdhetsundersökning. Med utgångspunkt i facklig feminism ska vi syna utvecklingen i arbetslivet och familjelivet för att få svart på vitt vad som måste göras för att uppnå ett jämställt samhälle.