Kontakter är fortsatt viktiga i jobbletandet men internet ökar i betydelse. Männen får i högre grad jobb via traditionella kontakter än kvinnorna. Kvinnor däremot finner allt oftare sitt nya jobb på nätet.Av de privatanställda tjänstemän TRR Trygghetsrådet stöttat till nytt jobb fick betydligt fler män än kvinnor fast anställning på nya arbetsplatsen, och fler män än kvinnor fick högre lön.

– En förklaring är att kvinnor och män söker sig till olika yrken och branscher. Kvinnor går till exempel i högre uträckning än män till offentlig sektor, där visstidsanställningar är vanligare, säger Calle Leinar, VD för TRR.

Men skillnaden är också stor mellan hur kvinnor och män söker jobb. Under 2012 hittade 63 procent av de manliga tjänstemännen sitt nya jobb genom kontakter, till exempel en tidigare arbetsgivare, under 2012. Samma siffra för kvinnor är 52 procent – elva procentenheter lägre.

Kvinnorna däremot söker efter sin nya anställning på nätet, 23 procent av kvinnorna angav att de fann sitt nya jobb via internet. Bland männen var det endast 17 procent, hela sex procentenheter färre.

Sedan 2009 har andelen tjänstemän som hittar nytt jobb via kontakter minskat från 65 till 57 procent. Samtidigt har andelen som får sin nya anställning via internet ökat från 15 till 20 procent. 

TRR Trygghetsrådet har därför börjat föra statistik över hur många tjänstemän som hittar sitt nya jobb via sociala medier. Än så länge är det en försvinnande liten andel: 0,4 procent av männen respektive 0,2 procent av kvinnorna.

Men det finns anledning att tro att den andelen kommer att öka kraftigt de närmaste åren. I USA fick var sjätte nyanställd sitt nya jobb via sociala medier under 2011, enligt utbildningsguiden MBA online. Åtta miljoner amerikaner fann ny anställning via Twitter, tio miljoner via LinkedIn, och över 18 miljoner via Facebook.

– Jag tror att skillnaden mellan Sverige och USA i det här avseendet delvis kan förklaras med ovana. De flesta svenskar har ännu inte upptäckt att man kan möta sin framtida arbetsgivare via sociala medier. Därför genomför TRR regelbundet seminarier i LinkedIn för arbetssökande tjänstemän, avslutar Calle Leinar, VD för TRR.

Här får tjänstemännen nytt jobb – fem viktigaste branscherna för kvinnor respektive m 

 

Kvinnor
Offentlig sektor 15 %
Service & tjänster 14 %
Handel & Försäljning 10 %
Hälso-, sjuk-, tandvård 7 %
Kemi & Läkemedel 6 %

Män
Service & tjänster 13 %
Verkstad & metall 11 %
Fordonstillverkning 9 %
Data/IT 8 %
Handel & försäljning 8 %

 

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.