Sverige vann votering i Europaparlamentet

Europaparlamentet tog idag beslut om mandatfördelningen inom parlamentet. Beslutet innebär att Sverige behåller sina 20 mandat istället för att få en minskning av mandaten som låg i grundförslaget.

– För oss Socialdemokrater är det viktigt att det svenska inflytandet i Europaparlamentet inte minskas, säger Marita Ulvskog i en kommentar till beslutet. Vi har arbetat stenhårt för att det ska behållas.

Frågan kommer nu att gå vidare till ministerrådet där frågan slutligen avgörs. Parlamentets beslut är formellt bara ett förslag till stats- och regeringscheferna.

– Nu ligger det slutliga avgörandet i händerna på Fredrik Reinfeldt och de övriga stats- och regeringschefer, avslutar Marita Ulvskog (S).

Att Europaparlamentet nu ser över fördelningen av medlemsländernas mandat beror på att man ska minska antalet platser från 754 till 751.

Minskningen är en konsekvens av Lissabonfördraget. Samtidigt ska Kroatien som nytt medlemsland ha platser i Europaparlamentet.