4 av 10 toppolitiker kan tänka sig att sälja delar av beståndet. 60% har fått erbjudanden om försäljning. Marknad värd 870 miljarder. Äldreboenden mest populära.

 Fyra av tio ordföranden i kommun- och landstingsstyrelserna är positiva till att sälja verksamhetsfastigheter och hyra tillbaka av externa ägare, visar en enkät från Dagens Samhälle.

På bara några år har en mångmiljardmarknad öppnat sig där allt fler vill hugga in. Från 2008 har samhällsfastigheter köpts och sålts för i snitt 10 miljarder per år, och en boom är förutspådd av branschföreträdare. Men en boom förutsätter att kommuner och landsting vill sälja. Dagens Samhälles enkät visar att 38% kan tänka sig att sälja, 39% vill behålla sina fastigheter i egen ägo och 23% är osäkra. De politiska skiljelinjerna är inte glasklara, men moderater tenderar att vara mer positiva och socialdemokrater är oftare negativa till försäljning.

Det är inte bara de heta tillväxtorterna som har fastigheter som marknaden vill köpa. Säkra kassaflöden och låg vakansrisk är vad som lockar de privata till kommun- och landstingsfastigheterna. Kommun, landsting och stat är extremt bra kunder och med långa kontrakt är nästan alla orter gångbara. Flera av kommunalråden som besvarat Dagens Samhälles enkät säger dock som svar på om de kan tänka sig att sälja att ”det finns ju ingen som vill köpa!”.

Läs mer om undersökningen här:

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/marknad-vaerd-870-miljarder-4950