Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 76 procent i Sverige sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO. I riket fick 7 700 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 31 500 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort.

– Vi ser att unga drabbats särskilt hårt av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen. Bortagandet av studerandevillkoret gjorde att många unga tappade förankringen till arbetslöshetsförsärkingen. Eftersom unga också har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till större del jobbar med tidsbegränsade anställningar och på deltid, har de också drabbats hårdare av de stramare reglerna för att kvalificera sig till ersättning, säger Thomas Carlén, LO-ekonom.

Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och tog bort studerandevillkoret, har antalet unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen minskat kraftigt. I riket som helhet minskade antalet unga som fick ersättningen från 31 400 i oktober 2006, till 7 700 i oktober 2012, en minskning med 76 procent.

Ungefär 10 procent av de unga arbetslösa (exklusive heltidsstuderande) fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, beräknat utifrån SCBs statistik. En rapport från Arbetsförmedlingens har tidigare visat att bara 15 procent av samtliga öppet arbetslösa unga fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i slutet av 2011, jämfört med cirka 50 procent i början av 2000-talet. Båda sätten att räkna överskattar dock andelen arbetslösa unga som får ersättningen.

Unga måste nu få både bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Här är det viktigt att fortsätta att arbeta med yrkesintroduktionen för unga – i Jobbpaktens anda. Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen måste också förbättras så att fler unga kan kvalificera sig till ersättning, ett studerandevillkor bör återinföras. Genom att studera ökar man sina chanser att få jobb, och det ska löna sig, säger Thomas Carlén.