Föreningen Samverkan mot brott delar årligen ut utmärkelsen ”årets grannsamverkan kommun”. Juryn består av Rikspolisstyrelse, Brottsförebyggande rådet, Svenska Stöldskyddsföreningen, försäkringsbolagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet och Villaägarnas Riksförbund. Botkyrka kommun är vinnare – även i år.

– Vi är mycket stolta över att vårt arbete uppmärksammas genom att vi återigen får utmärkelsen. Det här är ett medvetet och långsiktigt arbete som nu börjar ge resultat. Utan de ideella arbetsinsatser som grannstöd (ca 45 aktiva deltagare, som bistår kommunen och polisen) och grannsamverkansområdenas ca 430 kontaktombud hade denna utveckling inte varit möjligt, säger Beyron Ahxner, trygghetssamordnare i Botkyrka kommun och fortsätter: Södertörnspolisen prioritering av insatser mot gärningsmännen bidrar till att bostadsinbrotten minskar, det är också en mycket viktig del av vårt gemensamma uppdrag.

– Vi känner stor tillfredsställelse över att antalet grannsamverkansområden de tre senaste åren nästan har tredubblats och att allt fler kommuninvånare vill vara med och ta ansvar för sina grannsamverkansområden, säger Kurt Hassel och Sture Nilsson, två av Botkyrkas grannstödjare som speciellt arbetar med att få med nya grannsamverkansområden.

Grannsamverkan och grannstöd är numera en integrerad del av Botkyrka kommuns trygghetsfrämjande arbete. Det sköts av fem funktioner; kommunen, närpolisen, bostadsföretagen genom sina bovärdar, grannstödjarna och kontaktombuden ingår.

Bakgrund:

Botkyrka kommun och närpolisen i Tumba prioriterar Grannstöd och Grannsamverkan och ser det som en viktig resurs i mobiliseringen av civilsamhället vid incidenter. Efter att kommunen vann priset för första gången 2011, har kommunen stöttat och aktivt deltagit både i Stockholm och i Göteborg genom att sprida information och kunskap om grannsamverkan och grannstöd och utbytet erfarenheter och inspirerat varandra.

I Botkyrka kommun ingår drygt 70 % av kommunens 34 000 hushåll i grannsamverkan. Grannstödjarna har tillgång till en bil och patrullerar varje vardag inom hela kommunen. Närpolisen går dagligen igenom anmälda inbrott, stölder och skadegörelse och redovisar för grannstödjarna. De brottsutsatta erbjuds stödsamtal och praktisk hjälp av grannstödjarna. Hittills har över 500 uppskattade hembesök gjorts för att ge stöd till brottsoffer.