Sedan första februari ska säkerheten för minderåriga på våra arbetsplatser vara högre. Exempelvis ska arbetsgivaren göra en riskbedömning utifrån den ungas perspektiv. Ändringarna finns med i 10:e upplagan av Arbetsmiljölagen med kommentarer av Kerstin Ahlberg,  jurist och expert på arbetsmiljörätt.

Redan tidigare har det funnits tydliga regler kring minderårigas arbete, det vill säga barn och ungdomar upp till 18 år. Men i de nya föreskrifterna betonas arbetsgivarens ansvar ännu mer. Föreskrifterna är bindande regler och ingår i lagstiftningen.

– Den som anlitar barn och ungdomar för någon form av yrkesmässigt arbete måste alltid göra en riskbedömning, det gäller även till exempel familjeföretag eller den som erbjuder minderåriga praktik, säger Kerstin Ahlberg.

Riskbedömningen kan exempelvis handla om sådant som om den unga är mogen för arbetet, orkar med det, har rätt fysik för det eller om det behövs särskilda skyddsåtgärder.

Däremot gäller inte de nya reglerna föreningsverksamhet eller fritids- eller hobbysysselsättningar som att vid enstaka tillfällen sälja jultidningar eller att samla ihop pengar till en skolresa.

– Det ska man kunna fortsätta göra så länge det handlar om just enstaka, kortvariga uppdrag, så att det inte blir yrkesmässigt, säger Kerstin Ahlberg.

Utöver nya föreskrifter för minderåriga har även bland annat nya föreskrifter för hygieniska gränsvärden och kemiska hälsorisker tillkommit sedan förra upplagan.

Det är nu den 10:e kommenterade upplagan av Arbetsmiljölagen som Prevent ger ut.

Om Prevent

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevents uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega.