En halv miljon anställda inom industrin har fått ett nytt avtal. Löneökningarna blir 6,8 procent på tre år. Avtalet är slutet mellan Teknikarbetsgivarna och fackförbunden IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller till och med den 31 mars 2016.

Så här säger IF Metall i ett pressmeddelande:

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent, varav på det största avtalsområdet Teknikavtalet 6,2 procent används till löneökningar och resten till delpension.

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen mellan löneökningarnas storlek och avsättning till olika arbetstidslösningar, men avtalsvärdet är detsamma 6,8 procent.

Räknat på det största avtalet Teknikavtalet med en snittlön på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor.

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst, Teko-industrierna, ökar lönerna i genomsnitt med 483, 516 och 588 kronor för respektive avtalsår, dvs. totalt 1 587 kronor.

På exempelvis Teknikavtalets område har en möjlighet till delpension från 60 år införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5 procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

Årets avtal är en början, flera avsättningar behövs i kommande avtalsrörelser för att nå full effekt.

För att exemplifiera, om det även i nästa avtalsrörelse avsätts 1,5 procent till delpension, dvs. totalt 3 procent, har industriarbetaren på 19 år byggt upp kapital för att kunna gå i delpension på halvtid från 62 års ålder med en ersättning på 75 procent av tidigare lön. Kortare tid om man väljer att gå på deltid mellan 63 och 67 års ålder.

De som inte vill gå i delpension eller de som har få år kvar till pension kan använda avsättningen till att öka och förbättra sin avtalspension.

På Stål- och metallavtalets område finns redan avsättning till delpension. I stället har överenskommelse träffats om Trygghet och flexibilitet. I korthet innebär det att arbetstiden till viss del kan variera efter orderingång genom avsättningar till arbetstidskonton.”