Mer i föräldrapenning, en höjning av lägstalönerna, reallöneökningar och löneökningar i kronor och ören, det är resultatet av avtalsförhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv.

– Inför avtalsrörelsen satte vi inom LO-samordningen upp fyra krav. Jag kan nu konstatera att vi har fått igenom samtliga fyra; mer i föräldrapenning, reallöneökningar, en höjning av lägstalönerna och löneökningar uttryckt i kronor och procent. Det är stor framgång för LO-förbunden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Avtalsförhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv har bland annat gällt en ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg.

– Vi har kommit fram till en uppgörelse som innebär att alla anställda som är föräldralediga får ett tillägg till föräldrapenningen på 10 procent av lönen, under 180 dagar. Det är en bra jämställdhetsåtgärd som syftar till att få fler män att ta ut mer föräldraledighet, vilket i sin tur gynnar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Tillägget är konstruerat som en försäkringslösning. Det innebär att arbetsgivarens kostnad blir den samma för en man som för en kvinna, vilket gör att kvinnor inte längre riskerar att missgynnas vid en rekrytering, säger Torbjörn Johansson.