Alla tillsammans, de orden har täckning vid Udde­vallahem. Här gör både vd:n och de anställda en aktiv insats för en bättre arbetsmiljö. Hela personalen har gått en grundutbildning i arbetsmiljö. 
– Vi har sedan många år jobbat med miljöcertifiering och arbetsmiljöfrågor som två delar av samma sak, säger huvud­skyddsombudet Rune Hermansson. 

I maj har Rune arbetat som fastighetsskötare vid Uddevallahem i 25 år. Under 2000-talet har han fått vara med om ett stigande intresse för miljöfrågorna.
– Företaget har varit drivande. 2004 började vi jobba med såväl miljöcertifie­ringen som arbetsmiljöfrågorna. Dessa frågor hör definitivt ihop. 2006 blev Uddevallahem miljöcertifierat.
Rune redogör för hur arbetet följer ett strikt regelverk.
– Vi har ett miljöledningssystem, där alla rutiner finns beskrivna och alla dokument förvaras. Två gånger om året sker en extern revision då man bland annat går ut till chefer och personal och förhör sig om hur vi jobbar med arbets­miljö och miljö­frågor. Uddevallahem har också fyra internrevisorer som vid fyra tillfällen om året gör samma sak.

Var det fackliga påtryckningar som gjorde att företagsledningen började driva dessa frågor så hårt?
– Nej det var väl snarare att miljöfrågorna låg rätt i tiden. Tidsfaktorn spelade stor roll. Företaget ville att vi skulle in i processen och utsåg en tjänsteman som arbetsmiljösamordnare.

Hur delaktig är personalen och vd:n i arbetsmiljöarbetet?
– Numera är arbetsmiljöarbetet en del i vardagen. Vi har bland annat en grupp som ser över de olika kemikalierna. Som mest fanns det 400 kem­pro­duk­ter på vårt företag, nu är det 150. Ingen får kö­pa någon produkt som inte finns med på listan. Om man i något sammanhang tvingas köpa en icke godkänd produkt, så noterar man en avvikelse och att produkten bara får användas i det enskilda jobbet.

Är ni från fackliga sidan väl insatta i frågorna?
– Jag är huvudskyddsombud, vi har sex skyddsombud på kollektivsidan och dess­utom skyddsombud på tjänstemannasidan. Självklart diskuterar vi de frågor som ska tas upp vid skyddskom­mitténs möten. Även i samband med vanliga fackliga möten diskuteras ar­bets­miljöfrågorna.

Vilka specifika arbetsmiljöfrågor står i fokus vid Uddevallahem?
– Vi har debatterat den viktiga frågan kring asbest rätt ingående. Vi har också tagit tag i de mjuka, psyko-sociala frågorna. Företaget går ut med enkäter där de anställda får berätta hur de mår. Se­dan sker uppföljningar. Som övergripande målsättning har vi haft att få ner sjukfrånvaro till 4 procent. Idag är siffran mellan 2 och 4 procent.
– Vi driver också något som heter hälsokompassen, det handlar om subventionerade friskvårdsgrejer, gympa, motionslöpning med mera. Man har till och med möjlighet att fylla i sitt motionskort på fritiden, för att sedan vara med på utlottning av presentkort. Man ska må bra på jobbet, det är viktigt.

Hur ser du på LO:s och Fastighets ar­bets­miljöarbete, prioriterar man rätt saker?
– Faktum är att när vi träffar andra skyddsombud så inser vi att vi ligger i framkant. Vi kanske ligger åtta–tio år före en del i utvecklingen. Förhopp­ningsvis kan vi dela med oss av vårt framgångsrika arbete.
Förra året blev vi nominerade av Fastigo i en tävling där det bostadsföretag som bedrev landets bästa arbetsmiljöarbete skulle utses. Vi fanns bland de fyra bästa, men vann inte. Dock fick vi ett hedersomnämnande. Det var roligt.