I sitt inledningsanförande på Socialdemokraternas kongress presenterade Stefan Löfven ett nytt mål för sysselsättningen.

Målet innebär att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Med dagens arbetslöshet kräver det att Sverige nästan halverar arbetslösheten från 8,2 procent till 4,7 procent.

– Regeringen har misslyckats med jobben och Sverige har idag högre arbetslöshet än jämförbara länder i EU. Sverige har högre arbetslöshet än Danmark, Finland, Holland, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike, sade Stefan Löfven.

– Målet är ambitiöst. Det kräver en kraftfull politik för fler jobb med fokus på stärkt konkurrenskraft i näringslivet, bättre matchning och ökade kunskaper, sade Stefan Löfven.