Över 40 procent av Sveriges unga mellan 18 och 29 år tycker att ungdomsarbetslösheten är den viktigaste politiska frågan för unga i Sverige. Sex av tio tycker att unga arbetslösa ska få insatser första dagen av arbetslöshet. 70 procent tycker att en 90-dagarsgaranti som innebär att unga arbetslösa får insatser från första dagen och jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar är en bra idé.

Det visar en undersökning som Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU – låtit genomföra bland 750 respondenter i Sverige mellan 18 och 29 år.

I går ställde sig Socialdemokraterna bakom SSU:s förslag på en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa. Förslaget innebär att unga arbetslösa ska få insatser från första dagen och garanteras utbildning, arbete eller praktik inom 90 dagar. Sju av tio unga tycker det är ett bra förslag.


Idag måste unga vara arbetslösa i mer än tre månader för att få insatser i form av till exempel jobbcoachning och studie- och yrkesvägledning från den borgerliga regeringens jobbgaranti för unga. Bara en av fyra unga tycker att det är rimligt så som det ser ut idag. Sex av tio respondenter anser istället att unga ska få insatser från första dagen som arbetslös.

– Vi ser ständigt exempel på hur illa regeringens nuvarande jobbgaranti för unga fungerar. SSU menar att det är orimligt att unga ska behöva stå utanför arbetsmarknaden i tre månader innan man får stöd. Sveriges unga tycks hålla med oss,en majoritet vill liksom SSU se insatser från första dagen, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.


Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i jämförbara länder i Europa. Det märks bland Sveriges unga. 43 procent av tycker att ungdomsarbetslösheten är den viktigaste politiska frågan för unga i Sverige. På andra plats kommer bostadsbyggande som tolv procent tycker är viktigast.

– SSU menar att ungdomsarbeteslöheten är den viktigaste politiska utmaningen i Sverige. Undersökningen visar att Sveriges unga håller med. Därför är jag glad att den socialdemokratiska partiledningen tog ställning för vårt förslag på en 90-dagarsgaranti. Garantin kommer att bli ett viktigt verktyg i kampen mot den höga ungdomsarbetslösheten, avslutar Gabriel Wikström.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU, av Cint/Snabba Svar mellan torsdagen den 21 mars och fredag den 29 mars. Urvalet på 750 respondenter i åldersgruppen 18 – 29 år är representativt på de demografiska variablerna ålder och kön. Undersökningen genomfördes på webben.

Frågor
Vilken av följande politiska frågor tycker du är viktigast för unga i Sverige?

Ungdomsarbetslösheten (43 procent)
Bostadsbyggande (12 procent)
Skolfrågor (10 procent)
Vård och omsorg (5 procent)
Jämställdhet (6 procent)
Miljö- och hållbarhet (7 procent)
Migration- och integration (9 procent)
Annan, nämligen (1 procent)
Vet inte. (6 procent)

 

Idag måste unga (16 – 24) ha varit arbetslösa i mer än tre månader innan man får insatser från staten i form av till exempel studie- och yrkesvägledning och jobbcoachning. Tycker du att det är rimligt med tre månader som gräns för att få insatser som ung arbetslös?

Nej, unga (16-24) arbetslösa ska få insatser från första dagen som arbetslös (57 procent)
Ja, unga (16-24) arbetslösa ska inte få insatser förrän efter tre månaders arbetslöshet (26 procent)
Vet inte, ingen åsikt (17 procent)

 

Tycker du det är en bra eller dålig idé om att införa en 90-dagarsgaranti som innebär att alla unga arbetslösa ska få jobbinsatser från första dagen och garanterat jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar?

Bra, det är viktigt att samhället tar ansvar även om det medför en kostnad för samhället (52 procent)
Bra, det är viktigt att samhället tar ansvar så länge det inte medför extra kostnader för samhället (18 procent)
Dåligt, unga arbetslösa ska själva ta ansvar även om arbetslöshet medför en kostnad för samhället (7 procent)
Dålig, unga arbetslösa ska själva ta ansvar även om arbetslöshet inte medför extra kostnader för
samhället. (5 procent)
Varken eller (6 procent)
Vet inte, ingen åsikt (13 procent)