Vår framtida välfärd är satt under hårt tryck. Befolkningen växer och livslängden ökar. Samtidigt sjunker skatteintäkterna. Sannolikheten är därför liten att framtidens välfärdsutbud och kvalitet ska kunna hålla samma nivå som idag. Om vi inte gör något. Det framgår av de två första rapporterna om den nordiska modellen – Nordmod – som presenterades på onsdagen.

Tolv oberoende forskare från de fem nordiska länderna genomför vad som närmast kan liknas vid ett stresstest av den nordiska välfärdsmodellen. Bakom projektet står Samarbetskommittén mellan LO och Socialdemokraterna i de nordiska länderna, Samak.

– Vi tänker använda rapporterna för att formulera en ny politik och nya reformförslag. Helt enkelt bygga en modern svensk modell för framtiden, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

I de två rapporterna granskar forskarna befolkningsutvecklingen och hur den väntas påverka de nordiska välfärdsstaterna, de går också igenom den nordiska skattepolitiken mot år 2030.

– Vi har ett val. Antingen väljer vi att se finansieringen av framtidens välfärd som en växande kostnad och ett bekymmer. Eller också väljer vi att se en god och gemensam finansiering av välfärden som en investering och förutsättning för människor att kunna jobba och bidra med intäkter till staten, säger Tobias Baudin.