Arbetslösheten visar inga större förändringar under mars. Den  ligger kvar på en hög nivå motsvarande 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

I mars  var 415 000 personer arbetslösa. Det är 19 000 fler jämfört med samma månad året innan.

6 600 personer varslades om uppsägning, men det senaste halvåret är trenden nedåtgående.

– Arbetsmarknaden är just nu ganska stabil, meddelar Susanna Okeke, t f analyschef på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten fortsätter att ligga i stort sett stilla. Det finns dock fortfarande en del tecken som talar för stigande arbetslöshet framöver, bland annat nedgången i antalet lediga platser och det trots allt förhållandevis höga antalet varsel. Dessutom träder många nya personer in i arbetskraften, med en viss ökad arbetslöshet till följd.

Vid månadens slut var 415 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 19 000 fler än ett år tidigare.
Av de inskrivna arbetslösa var 214 000 personer öppet arbetslösa medan nästan 201 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,5 respektive 4,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka.

8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösa i mars. Det innebär att andelen arbetslösa varit oförändrat flera månader i rad, om man ser till säsongsrensade tal.

Landets arbetsgivare anmälde knappt 63 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 7 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Framför allt minskar efterfrågan på arbetskraft inom industrin, byggverksamheten och transportväsendet.

Även sommarvikariaten minskade något i antal under mars. En förklaring är att många sommarjobb anmälts till Arbetsförmedlingen tidigare.  Under årets första kvartal anmäldes totalt 40 000 semestervikariat till Arbetsförmedlingen, 1 000 fler än under samma period i fjol.

6 600 personer varslades om uppsägning i mars, vilket är 1 600 fler än samma månad 2012. Men det senaste halvåret är trenden när det gäller antalet varsel nedåtgående.

Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen gick närmare 45 000 personer vidare till någon form av arbete under mars.