Fastighetsanställdas Förbund har gjort upp om ett nytt riksavtal med Almega Tjänsteförbunden för de anställda på specialservice, de som jobbar med specialservicearbeten som rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten. Avtalet är det första som Fastighet slutit och är det första avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Almega och ett LO-förbund i 2013 års avtalsrörelse.  

Det nya avtalet gäller för tre år, tredje året är uppsägningsbart, och ger 1 700 kronor under perioden. 530 första året, 560 andra och 610 det tredje. Övriga ersättningar höjs med 6,8 procent fördelat på 2,1 procent, 2,2 och 2,5 under de tre åren. Alla lägstalöner, även ungdomslönerna, höjs med 100 procent av nivåökningen, 530 kronor första året, 560 andra och 610 det tredje. Löneökningen fördelas med minst 50 procent generellt, vid oenighet mellan parterna blir den generella höjningen 75 procent. Avtalet gäller från den 1 april 2013.

Avtalet gör att föräldraledighetstillägget utökas till sex månader. Övriga förändringar i avtalet innebär en begränsning av visstidsanställningar och vikariat till tre år som längst. Avtalet innebär en reglering vid införande av kontroll- och bevakningssystem och en förbättrad skrivning om lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter. Uppgörelsen innehåller också en uppgörelse om att företagen ska lämna information om nyanställda till den lokala fackliga organisationen.