– Detta är ett stort kliv i riktning mot en mer stabil banksektor i Europa, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet idag godkänt ett nytt och starkare regelverk för bankernas kapitaltäckning.

Syftet med regelverket är att öka säkerheten i banksystemet genom höjda kapitalnivåer, bättre kapitalkvalitet, större likviditetsmarginaler och en mer kontrollerad styrning av verksamheten.

– Usel kapitaltäckning och undermålig riskhantering i övrigt banade väg för finanskrisen, konstaterar Ludvigsson. Resultatet blev att skattebetalarna tvingades rädda krisande banker. Med de hårdare kraven på bankerna ska sådana ingripanden förhoppningsvis kunna undvikas.

För att begränsa risktagandet innehåller regelverket en bestämmelse om att bonus för toppchefer inte ska få överstiga fast lön. Endast i undantagsfall – efter ett ja från en tydlig majoritet av aktieägarna – ska det gå att sätta bonusar som maximalt är dubbelt så stora som den fasta ersättningen.

– Bonuskulturen i banksektorn var länge absurd, betonar Ludvigsson. I många banker tog topparna orimliga risker för att generera snabba vinster och därigenom höja bonusnivåerna. Med en bonusgräns minskar de drivkrafterna. Risktagandet blir mer balanserat. Detta är därför helt rätt väg att gå.