Fastighetsanställdas Förbund har gjort upp med Almega Tjänsteförbunden om ett nytt avtal för de anställda i privata fastighets- och entreprenadföretag inom Almega Fastighetsarbetsgivarna. 

Det nya avtalet gäller för tre år från och med 2013-04-01. Tredje året är uppsägningsbart.

Avtalet ger 1 700 kronor under perioden, 530 första, 560 andra och 610 tredje året. Avtalets minimilöner räknas upp med samma summor.

–  Det är en styrka att parterna kunnat nå en uppgörelse utan medling. Jag tycker också att det är viktigt att avtalets minimilöner ökar med samma värde som avtalets utgående löneökningar, säger Hans Öhlund, förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Fördelningen av löneökningar        2013-04-01        2014-04-01        2015-04-01

Generell lönehöjning/mån                265                        280                      300

Lönepott/mån                                     265                     280                      310

Beredskapsersättning för storhelger införs. Föräldrapenningstillägget utökas till sex månader. OB-ersättning räknas upp med 6,8 procent.

Avtalet innebär en reglering vid införande av kontroll- och bevakningssystem och en minskning av antalet tidsbegränsade anställningsformer samt att arbetsgivaren ska informera den lokala fackliga organisationen vid nyanställningar.