Försäkringskassan kraftsamlar för att skapa en ny, bättre och enklare sjukförsäkringsprocess. Fokus läggs på de mest behövande och att radikalt förkorta handläggningstiderna. Målet är att öka tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassans uppdrag är att tillhandahålla en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom. Nästan alla, 97 procent, får sin sjukpenning beviljad och cirka 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar. Människor som är sjuka en längre tid får en personlig handläggare som ansvarar för det enskilda sjukfallet.

– Vårt samhällsuppdrag ställer höga krav på oss, och vi strävar själva efter att överträffa dessa till dem som behöver vårt stöd. Men framförallt har medborgarna växande förväntningar på oss att vi ska utföra vårt uppdrag med ännu högre servicegrad, flexibilitet och trygghet, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

Därför ska Försäkringskassan uppnå följande:

Förbättrat stöd till individer med särskilda behov
En utredning av den enskildes särskilda behov ska inledas inom tre dagar efter inlämnad ansökan före utgången av 2015. Utredningstiden beror givetvis på vilka behov den enskilde har.

Förkortad handläggningstid
Målet är att dramatiskt förkorta handläggningstiderna. Försäkringskassan vill halvera handläggningstiden för alla mindre komplexa ärenden – som inte kräver utredning av sjukpenninggrundande inkomst eller komplettering – inom två år.

Förenklad kontakt
Många som blir sjuka är borta från arbetet en kortare tid och har en tydlig diagnos med förutsägbarhet om när de kan vara tillbaka på arbetet. Målet är att alla korttidssjuka, som lämnat en komplett ansökan, ska behöva ha så få kontakter med Försäkringskassan som möjligt. Ambitionen är att det ska räcka med en kontakt.

Effektivare kommunikation med läkarna
I linje med att Försäkringskassan försöker anpassa sitt arbetssätt, försöker de också anpassa behoven av information från läkare. På sikt avser Försäkringskassan att ersätta alla läkarintyg med ett digitaliserat och förenklat informationsutbyte.