Strax innan klockan 13.00 lyckades Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund träffa ett avtal. Resultatet blir tryggare anställningar ute i terminalerna och hinder för missbruk av bemanningsbolag.

–  Det är en stor seger för anställningstryggheten och för våra medlemmar, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Transportarbetareförbundet.

En timme efter att landets terminaler gått ut i strejk lyckades alltså parterna träffa ett avtal. Förutom en stärkt förhandlingsordning vid användandet av bemanningsföretag ska även en partsgemensam arbetsgrupp inrättas för att se över konkurrensneutraliteten i åkeribranschen

–  Jag är väldigt nöjd med avtalet. Nu får vi äntligen de verktyg vi behöver för att gemensamt städa upp i branschen, säger Lars Lindgren

Avtalet löper över 3 år och ersättningsnivåerna är i linje med övriga LO-förbund.

Varslet för mertids- och övertidsarbete för miljöarbetarna och bevakningspersonalen ligger dock fast och den utlöstes i dag klockan 12.00.