Strax innan klockan 10 på fredagen undertecknade Transport och motparten Biltrafikensarbetsgivarförbund ett nytt avtal för miljöarbetarna. Avtalet ligger i linje med det tidigare undertecknade Transportavtalet med det tillägget att man tillsatt en arbetsgrupp för att gemensamt arbeta fram en förbättrad pensionslösning.

–   Miljöarbetarna har ett utav de mest fysiskt krävande jobben på arbetsmarkanden. Det känns väldigt bra vi, förutom de segrar vi tog hem i transportavtalet, även kan arbeta långsiktigt för en tryggare pensionslösning, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet.

I och med detta återkallas alla stridsåtgärder omedelbart och övertids- mertids- och nyanställningsblockaden är således över.

Inom bevakningsområdet pågår förhandlingar fortfarande men där står parterna ännu långt ifrån varandra.