I dag överlämnade Svenska Transportarbetareförbundet ett utökat varsel i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bevaknings- och säkerhetspersonal. Transport tvingas utöka sitt tidigare lagda konfliktvarsel då parterna ännu står långt ifrån varandra i förhandlingarna.

Transport vill ha ett avtal i linje med LO-samordningen med krontalspåslag istället för procenthöjning för de som tjänar under 25 000 kronor i månaden. Kronpåslaget innebär 1740 kronor på tre år.

–        Det här är en låglönestrid. Om alla, oavsett lön, får samma procenthöjning ökar klyftorna mellan hög- och lågavlönade för varje år som går. Det har vi i LO gemensamt kommit överrens om att vi inte kan acceptera, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Transport.

Det nya varslet kommer att träda i kraft måndagen den 13 maj om inte parterna träffat ett avtal innan dess.

Varslet i korthet:

  1. 1.       Arbetsnedläggelse vid följande företag och arbetsuppgifter

Packnings- och uppräkningspersonal vid Loomis Sverige AB och Nokas Värdehantering AB. Konfliktåtgärden avser respektive företags arbetsställe i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Konfliktåtgärderna under punkt 1 träder ikraft måndagen den 13 maj 2013 klockan 06.00 och består till dess avtal träffats mellan parterna eller annat meddelas.

  1. 2.       Arbetsnedläggelse vid följande företag och arbetsuppgifter Personal i säkerhetskontrollen, Screeningen samt person- och varukontroll vid Securitas Sverige AB. Konfliktåtgärden avser företagets arbetsställe i Arlanda, Bromma, Skavsta och Sturup.

Konfliktåtgärderna under punkt 2 träder ikraft och gäller under tider som följer:Veckans samtliga dagar från och med måndagen den 13 maj 2013.Mellan tiderna kl 05.00-09.00 och 15.30-18.30 dagligen och består till dess avtal träffats mellan parterna eller annat meddelas.

  1. 3.       Arbetsnedläggelse vid följande företag och arbetsuppgifter

Samtliga arbetstagare som utför parkeringsövervakning i företag som är anslutna till Almega Säkerhetsföretagen. Konfliktåtgärden under Punkten 3 träder ikraft måndagen den 13 maj 2013 klockan 06.00 och består till dess avtal träffats mellan parterna eller annat meddelas.

Samtidigt är allt arbete som omfattas av konfliktåtgärderna förklarat i blockad.