Fastighetsanställdas Förbund har gjort upp med Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation om ett nytt avtal för anställda som utför fastighetsarbete. 

Det nya avtalet gäller för tre år från och med 2013-04-01 till och med 2016-03-31. Tredje året är uppsägningsbart.

Avtalet ger 1 700 kronor under perioden, 530 första, 560 andra och 610 tredje året. Avtalets minimilöner räknas upp med samma summor.

– Medlemmarnas krav har varit att lägstalönerna ska öka minst med samma summa som utgående löner och att en större del av löneutrymmet än tidigare ska utgå som generell löneökning. Det generella lönepåslaget är 50 procent om inte lokala parterna kommer överens om annat. Vi har lyckats genomföra medlemmarnas krav i dessa frågor men också gjort ett antal förbättringar i avtalets allmänna villkor utan att behöva ta till konfliktåtgärder, säger Hans Öhlund, förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

 

Fördelningen av löneökningar        2013-04-01        2014-04-01        2015-04-01

Generell lönehöjning/mån                265                        280                       300

Lönepott/mån                                   265                        280                       310

Beredskapsersättning för storhelger införs. OB-ersättning räknas upp med 6,8 procent.

Avtalet innebär en reglering vid införande av kontroll- och bevakningssystem och allmän visstidsanställning minskas med sex månader till 18 månader.