Europaparlamentet skickar i slutet av veckan en delegation till Sverige och Stockholm för att inhämta fakta om det svenska asylsystemet och tillsammans med svenska åklagare utbyta erfarenheter om internationell brottsbekämpning. En av deltagarna i delegationen är den svenska socialdemokratiska parlamentsledamoten Anna Hedh.

På schemat står bland annat besök på Internationella åklagarkammaren Stockholm, Migrationsverket samt på Solna kommuns enhet för ensamkommande flyktingbarn.

– Jag är glad att EU är intresserat av hur Sverige arbetar med asylprövning och särskilt hur man tar om hand ensamkommande barn, ett område där vi kommit längre än de flesta andra medlemsstater, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

FAKTA/Europarlamentet anordnar årligen ett flertal delegationsresor för att inhämta underlag för sitt lagstiftningsarbete. Tidigare har man bland annat besök ön Lampedusa i Italien och Budapest i Ungern. Delegationen består av medlemmar från parlamentets LIBE-utskott (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor).