Antalet unga – 16-29 år – som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000. Och av dessa har drygt 20 000 aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin hemkommun.  Det visar Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden.

– Att det finns unga som varken arbetar eller studerar och som inte heller är inskrivna på Arbetsförmedlingen är dessvärre ingen nyhet för oss. Däremot förvånades vi av att denna grupp är så stor, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör.

Kombinationen av att varken ha arbetat eller studerat under flera år i rad tyder på att här finns en kärna av unga med mycket stora problem och som med hög sannolikhet riskerar att permanent hamna utanför samhällslivet. Därtill visar rapporten att bland dessa unga finns ett stort inslag av korttidsutbildade. Det föreligger även stora geografiska skillnader mellan kommuner och stadsdelar.

Arbetsförmedlingen har under en rad av år drivit olika projekt och verksamheter med syfte att uppsöka dessa ungdomar. Den största och viktigaste satsningen hittills är projektet Unga In i Stockholm, som syftar till att komma i kontakt med unga som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som behöver stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

Nu har vi permanentat Unga in på sex orter i landet. Förutom Stockholm finns det också i Göteborg, Malmö, Gävle, Skellefteå och Södertälje, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

Om Arbetsförmedlingen lyckas nå dessa ungdomar uppstår den något paradoxala situationen att arbetslösheten ökar på pappret. Men det förutsätter att de skriver in sig som arbetslösa.

– De unga som varken arbetar eller studerar är en outnyttjad resurs. Det är viktigt ur både ett samhälls- och individperspektiv att dessa unga erbjuds stöd och hjälp för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i studier, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

Även internationellt finns en stigande insikt om denna utsatta ungdomsgrupp, som benämns NEET (not in employment, education, or training). Enligt OECD, som gör internationella jämförelser, är gruppen relativt liten i Sverige. Men NEET-undersökningen mäter ungdomars inaktiviteter en enskild månad. Därmed ges ingen vägledning hur stor andel det är som har varit utanför arbete och studier under längre perioder. Alltså det som Arbetsförmedlings rapport visar.