Arbetslösheten uppvisade inte några större förändringar under april, jämfört med månaderna innan. Men jämfört med april 2012 är 16 000 fler arbetslösa. Antalet uppgick nu till 401 000 personer, vilket motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet varslade om uppsägning har minskat sedan föregående månad, däremot är den högre jämfört med april förra året.

– Arbetsmarknaden är fortsatt ganska stabil. Arbetslösheten förändras just nu inte nämnvärt. Men ett förhållandevis högt antal nyinträdande på arbetsmarknaden gör att antalet arbetslösa förväntas stiga något framöver, säger Susanna Okeke, Arbetsförmedlingens tf analysdirektör.

Vid månadens slut var 401 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 16 000 fler än ett år tidigare. I säsongrensade tal har emellertid andelen arbetslösa varit oförändrad flera månader i rad. Den aktuella nivån motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de inskrivna arbetslösa var drygt 201 000 personer öppet arbetslösa medan drygt 199 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,3 respektive 4,2 procent av den registerbaserade arbetskraften[1]. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka.

Landets arbetsgivare
anmälde 67 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 7 000 fler jämfört med motsvarande månad ett år tidigare, men trenden är nu något vikande. Även sommarvikariaten ökade något i antal. Dessutom ökade antalet personer som fått arbete, och deras antal uppgick nu till 58 000. Antalet varslade om uppsägning har stigit med 1 800 på ett år, och uppgick nu till 5 500 personer. Den aktuella trenden är dock något fallande.