Tillhör ni de som lite förstrött läser de oändliga mängder av opinionsundersökningar som numera görs inför kommande val?
Är dessa ständiga pulstagare speciellt intressanta? Ja, det kan man fråga sig.
Alla vet vi ju en sak, det är att när det kommer till hårdvaran, valet, som allt avgörs. Eller för att citera Winston Churchill:
”Under alla de lovord som ges demokratin finns den lilla människan, som går in i det lilla valbåset med sin lilla blyertspenna och sätter ett litet kryss på ett litet papper. Inga tal och inga omfattande diskussioner kan på något sätt minska kryssets överväldigande betydelse”.

Hur mycket har då opinionsundersökningarna påverkat väljaren? Kan någon svara på det egentligen?
Nu är det inte bara partisympatier inför politiska val som mäts. Det mesta blöts och stöts och redovisas statistiskt. Mycket har säkert sin bäring men ibland kan man fundera över nyttan.

Men visst, en del undersökningar vill man kanske ta till sig, som den nyligen publicerade från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Här finns intressanta siffror och tendenser, till exempel:
Högervinden har mojnat. 39 procent av svenskarna anser att Sverige går åt fel håll. 30 procent tycker det går åt rätt håll. 44 procent ansåg att de stod till höger om mitten vid förra valet. Nu är siffran 32 procent medan 34 procent anser sig stå till vänster.

Facket får ökat förtroende, men ligger fortfarande fast förankrat i bottenträsket tillsammans med de politiska partierna, bankerna, EU-parlamentet och EU-kommissionen.
Men varför inte avsluta med en något udda statistik som jag såg i någon blogg på nätet.
6 av 10 klär på sig höger strumpa före den vänstra. 3 av 10 tar den vänstra före den högra. 29 av 100 växlar.
1 av 100 har för bråttom och tar ett omaka par.
Statistik, marknads – och/eller opinionsundersökningar i all ära, men vi kan knappast leva våra liv i samklang med sifferraseriet.