Idag valde Riksbyggens fullmäktige Johan Lindholm till ny ordförande. Johan Lindholm är ordförande för Byggnads med lång erfarenhet av Riksbyggen och av bostadspolitiska frågor.

Bostadsfrågorna är lika aktuella nu som någonsin. Riksbyggen skapades en gång i tiden av byggfacken i Sverige som tröttnade på att byggnadsarbetare gick arbetslösa samtidigt som bostadsbristen var skriande. Situationen känns igen idag och Riksbyggens verksamhetsidé med hållbart och rättvist boende är helt rätt. Här har Riksbyggen en unik chans att visa vägen, säger Johan Lindholm.

Johan Lindholm har en lång erfarenhet av Riksbyggen där han har varit aktiv på lokal nivå i många år och suttit i ett 20-tal olika bostadsrättsstyrelser.

Jag känner att jag är ganska väl insatt i den verkligen som föreningarna på lokal nivå verkar inom. Jag är också väl medveten om de utmaningar som Riksbyggen står inför centralt. Vi måste bli ännu tydligare på vissa områden tex hållbarhetsfrågorna. Jag ser fram emot den utmaningen! säger Johan Lindholm