Fastighets lönekrav motsvarar det som förbundet fått ut i överenskommelserna med andra arbetsgivarorganisationer i fastighetsbranschen.
– Vi vill inte sälja andra värden i avtalet för att få ut det krontal som vi kräver. Pacta vill till exempel att den årliga löneöversynen enbart ska gälla på företag med minst fem anställda. Det är ett krav som vi inte kan acceptera, säger Magnus Pettersson.
Enligt Magnus Pettersson erbjuder Pacta en avtalsöverenskommelse som liknar det avtal som Kommunal har tecknat och som ger 1 700 kronor på 37 månader utan individgarantier.

Fastighets varslade om stridsåtgärderna den 16 maj och väntar nu på att medling via Medlingsinstitutet kan komma igång. Om parterna, med medlarnas hjälp, inte kan hitta en lösning kommer ett femtiotal anställda, mest reparatörer, maskinister och hantverkare, på fem utvalda bostadsföretag att strejka från tisdagen den 28 maj klockan 06.00. Deras arbete sätts också i blockad så att ingen annan kan utföra deras jobb.
Dessutom kommer samtliga företag inom avtalsområdet att sättas i blockad mot beredskapsarbete, övertid, mertid, nyanställningar och mot inhyrning av personal.

De fem företag där ett femtiotal anställda omfattas av strejkvarslet är:
Bostads AB Vätterhem i Jönköping (reparatörer)
AB Bostäder Borås (reparatörer och maskinister)
Karlstads Bostads AB (anställda som sköter ett företagshotell)
Telgebostäder AB i Södertälje (reparatörer och hantverkare)
Salabostäder AB (reparatörer).