Idag presenterar LO en rapport som granskar de skillnader mellan EU-ländernas skatte- och avgiftssystem som utnyttjas för att konkurrera ut svenska små och medelstora företag.

Genom att skriva företag på Irland och hämta personal från Polen kan arbetskraftskostnaderna pressas betänkligt. Utländska företag kan halvera sina arbetskraftskostnader utan att bryta mot svenska kollektivavtal. Den här smutskonkurrensen är ohållbar, säger LOs jurist Claes-Mikael Jonsson.

 

När företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa undermineras konkurrensen. Även arbetstagare drabbas när arbetstillfällena blir färre. Långsiktigt riskerar även lönenivåerna i Sverige att pressas nedåt.

Att återupprätta en konkurrens på lika villkor är ett gemensamt samhällsintresse. Över parts- och blockgränser bör åtgärder vidtas för att förhindra smutskonkurrens. Därför förslår LO bland annat:
– Inför lagstiftning som gör huvudentreprenören ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande lagar och avtal.
– Inrätta en europeisk yrkesinspektion för att förbättra samarbetet mellan nationella yrkesinspektioner och skattemyndigheter.
– Avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas för arbete de första 183 dagarna i Sverige.