Idag presenterar PRO en ny Sifo-undersökning som visar att det bara är 44 procent av de tillfrågade som vet att pensionärer i Sverige betalar högre skatt än de som jobbar. Och bland pensionärerna själva är det 27 procent som inte känner till att de betalar högre skatt.

– Samtidigt vet vi sedan en tidigare Sifo-undersökning att en överväldigande majoritet, 86 procent, av medborgarna tycker att det är fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare, säger Curt Persson, ordförande PRO.

Förklaringen till att knappt hälften av samtliga tillfrågade känner till att pensionärer betalar mer skatt än de som jobbar kan vara att jobbskatteavdraget har stått i centrum för regeringens politik under senare år. Betydligt tystare har regeringen talat om att Sverige som enda land i hela EU infört ett skattesystem där pensionärer betalar högre skatt än de som arbetar.

Och skillnaden är stor. En PRO-medlem har i genomsnitt 13 800 kronor per månad i inkomst. På denna pension betalar ett normalt pensionärspar omkring 10 000 kronor mer i skatt per år än vad ett yrkesarbetande par hade gjort med samma inkomst.

Under den gångna veckan har PRO:are runt om i landet uppvaktat de två dominerande partierna i svensk politik – moderater och socialdemokrater – och krävt att de tar ställning för när rättvis skatt åter ska införas.

Vi vill veta – innan valet 2014 – när partierna tänker återgå till den gamla hederliga principen, lika skatt för de som jobbar och för de som jobbat, avslutar Curt Persson.

Hela Sifo-undersökningen finns på www.pro.se