Under ett seminarium idag presenterade Harvarprofessorn Richard B. Freeman en ny rapport, som har skrivits inom ramen för forskningsprojektet Nordmod 2030. Vid seminariet medverkade också Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson, LOs chefsekonom Ola Pettersson, samt Stein Reegård, chefekonom vid norska LO.

Freeman konstaterar i rapporten att de nordiska ekonomierna har presterat bättre än de flesta andra jämförbara ekonomierna under 2000-talet, men att den ökande ekonomiska globaliseringen ställer krav också på de nordiska länderna. I grunden är dock den nordiska modellen mycket framgångsrik.

– Freeman pekar i rapporten på flera särdrag, bland annat den relativt låga inkomstspridningen, modellen med kollektivavtal samt stora investeringar i utbildning, som har gjort de nordiska ekonomierna framgångsrika. Anders Borgs politik de senaste åren, med sin fokus på ökade inkomstskillnader, minskad facklig anslutningsgrad och neddragningar på antalet utbildningsplatser, har ju varit den rakt motsatta. Jag tycker Borg borde ta intryck från forskarvärlden och ompröva sin politik, som han ju inte längre ens själv verkar tro på, säger Magdalena Andersson.

Den nordiska modellen har uppenbara styrkor i ett internationellt perspektiv. Den är beviset för att det går att kombinera en ambitiös välfärdsstat med ekonomisk effektivitet. Vår modell har särskilt goda resultat när det gäller att uppnå små inkomstskillnader och en mer jämställd arbetsmarknad. Men vi kan inte ta framtida framgångar för givna. Fallande skolresultat, ökad segregation och snabbt stigande inkomstskillnader är uppenbara hot mot en välfärdsmodell som bygger på social sammanhållning och en högproduktiv arbetskraft, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Richard B Freeman är professor i ekonomi vid Harvard universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Fafo inom projektet Nordmod 2030. Mer information om projektet finns att läsa på: http://www.fafo.no/nordmod2030/

Rapporten, Little Engines that Could: can the Nordic Economies maintain their renewed success? finns att läsa på: http://www.fafo.no/nordmod2030/

SAMAK, är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté och består av de fem nordiska Socialdemokratiska partierna och LO i varje land. Medlemmar är även partierna på Åland, Grönland och Färöarna och allt startade för över 100 år sedan. Ordförande just nu för SAMAK är Helle Thorning-Schmidt, partiordförande och statsminister i Danmark. Ledning är Parti-, och LO sekreterarna i varje land. SAMAK arbetar genom arbetsgrupper, seminarier och möten inom alla områden som bedöms viktiga för arbetarrörelsen. Nyast är forskningsprojektet Nordiska modellen till år 2030 döpt till Nordmod2030.

Nordmod 2030 är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om effekterna av den internationella och nationella utvecklingen och dess påverkan på den nordiska arbetsmarknaden och välfärden. Syftet är att identifiera och diskutera risker och utmaningar länderna måste uppmärksamma och klara under åren fram till år 2030. Projektets syfte är att ge kunskap som kan ligga till grund för utformningen av strategier, för att utveckla och förnya de nordiska sociala välfärdsmodellerna samt vinna val.